Speelplezier en watervertier in Speeltuin Lauradorp
Speeltuin regelement

  1   Het betreden van de speeltuin is op eigen risico.
  2   Toegangskaart en/ of legitimatie verplicht.
  3           Kinderen onder de 6 jaar hebben aleen toegang tot de speeltuin onder begeleiding van een volwassene.
  4   Er is geen aanspraak op vergoeding bij het beschadigen of zoekraken van eigendommen.
  5   De speeltoestellen zijn bestemd voor kinderen tot 12 jaar.
  6           Voor kinderen zonder zwemdiploma is het verboden zonder zwembandjes en ouderlijk toezicht gebruik te maken
van de waterpartij.
  7   Afval dient in de desbetreffende emmers te worden gedeponeerd.
  8   Het is verboden om met honden de speeltuin te betreden.
  9   Ouders/ verzorgers zijn verplicht om op hun eigen kinderen te passen.
10           Agressief gedrag jegens andere kinderen, ouders/ verzorgers,vrijwilligers en bestuursleden word niet getollereerd.
11   Het in bezit hebben van en/of consumeren van alcoholhoudende dranken is verboden.
12           Het niet naleven van dit regelement kan leiden tot uitzetting van de speeltuin of intrekking van de gezinskaart
zonder restitutie.
13   Op punten waarin dit regelement niet voorziet beslist de beheerder of het bestuur.
14   Het bestuur behoud zich het recht de speeltuin gesloten te houden.
15   Er kunnen geen rechten worden ontleend aan geplaatste foto's of teksten